PACKAGING LINE SNACKS

KOM E+A heeft een nieuw type inpaklijn voor snacks ontwikkelt, welk haaks staat op de huidige trend om verder te automatiseren;

Een klant van KOM E+A had de wens om de geautomatiseerde inpaklijn uit productie te nemen en weer terug te gaan naar handmatige inpak. De huidige automatisering had diverse nadelen, zoals:

  • Inflexibel betreffende productvariaties
  • Inflexibel betreffende nieuwe productvarianten en doosvarianten
  • Hoge onderhoudskosten
  • Storingsgevoelig
  • Nieuwe productvariant impiceert direct een grote investering in nieuwe tooling / programmatie
  • Sterke afhankelijkheid van fabrikant/leverancier die de automatisering geleverd heeft

KOM E+A heeft in overleg met de klant,operators en ergo-consulenten een nieuw type inpaklijn ontworpen en gebouwd waar de operators centraal staan. De producten als de verpakkingen worden automatisch aangevoerd, goed gedoseerd en op ergonomische plekken, zodat een verantwoorde werkomgeving ontstaat voor de operators. Dit resulteert in een prettige, maar ook snelle manier van werken. Uiteindelijk werden per operator meer dan 100 stuks snacks per minuut verwerkt (op een normaal tempo)!

Hieronder enkele foto's van deze inpaklijn.

Heeft U ook zulke "uitdagingen"? Dan neem gerust contact met ons op, we willen graag met U meedenken!